asphem

Samarbete

Vi är noga med att varje aktör ska ha sin egen roll och att det ska finnas en tydlighet i detta. Vi vill att den som bor i familjehem ska ha en levande dialog med sin socialsekreterare. Därför uppmuntrar vi täta uppföljningar och information till socialtjänsten om hur tiden i familjehemmet fortskrider.

Konsulenten och AST-handledaren har inte återkommande samtal med den som är placerad eftersom vi vill att den som bor i familjehemmet ska känna sig fri att ha åsikter om sitt familjehem utan att hamna i lojalitetskonflikt med konsulenterna. Konsulenternas roll är att stödja och handleda familjehemmet så att de kan vara just en så bra familj som vi alla önskar för den som bor där.

Vi har alla ett gemensamt intresse i att den placerade ska ha det bra i sitt familjehem. Kontrollen av familjehemskvaliteten ligger och ska ligga på socialtjänsten och denna trygghet kan inte ersättas av externa företag.

asphem, asplöv