asphem

Vi som jobbar med Asphem

Asphem drivs av Lindberg Utveckling AB.

Börje Lindberg
Familjehemskonsulent
070-697 42 17
borje@luvab.se
Börje är författare, socionom och handledare inom psykosocialt arbete. Han har själv varit familjehemsförälder samt varit verksam som bland annat socialsekreterare, rektor och institutionschef.
Carolina Lindberg
AST-handledare
072- 245 42 17
carolina@luvab.se
Carolina är författare, pedagog och handledare inom AST. Hon har erfarenhet av att växa upp som biologiskt barn i familjehem. Carolina håller utbildningar och handleder personalgrupper om AST och funktionsnedsättningsfrågor. Hon har erfarenhet från bland annat habilitering och daglig verksamhet.
Gull-Britt Lindberg
Socionom
070-645 42 17
gull-britt@luvab.se

Gull-Britt är socionom med erfarenhet av att själv vara familjehem. Hon har också arbetat inom socialtjänsten samt på familjecentral. Inom Asphem arbetar hon främst med utredningar av familjehem.

Daniel Lindberg
Socionom
072-747 42 17
daniel@luvab.se

Daniel är socionom och har erfarenhet av att både vara familjehem och att leva som biologbarn i familjehem.

Emelie Lindberg
Administratör
070-642 42 17
emelie@luvab.se

Emelie arbetar som administratör. Hon har erfarenhet av att leva som biologbarn i familjehem.

asphem, asplöv