asphem

Litteratur

Carolina Lindberg har skrivit:
”En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger"
Gothia Förlag 2011

Tillsammans med Malin Mårtensson ”Familjevardag med autism och asperger - att komma vidare efter diagnosen”
Gothia Förlag 2011

Börje Lindberg har skrivit:
”Stöd och handledning i familjhemsvård”, Gothia Förlag 2003, slut på förlag. Kan beställas via borje@luvab.se

”Att handleda familjehem”, Recito Förlag 2011, kan beställas via borje@luvab.se
asphem, asplöv