asphem

Autismspecialiserade familjehem

Asphem erbjuder förstärkt familjehemsvård med inriktning mot personer med Aspergers syndrom och liknande diagnoser.

Vi erbjuder familjehem med specialiserad kompetens för att ta emot barn, ungdomar och vuxna med diagnos Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd, genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation, atypisk autism och liknande diagnoser.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU och LSS.

Vi är främst verksamma i Örebro med omnejd.

Verksamheten drivs av Lindberg utveckling AB.

asphem, asplöv