asphem

Bli familjehem

Vi söker stabila familjer i mellersta Sverige som kan tänka sig att bli familjehem för barn, ungdomar och vuxna med AST.

Vi erbjuder kvalificerat stöd, gemenskap, utbildning, gemensamma träffar och ekonomisk ersättning.

Vad innebär det att bli familjehem?

Att vara familjehem innebär att ta emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Även vuxna kan placeras i familjehem. Det som är särskilt när det gäller att vara familjehem för personer med AST är att man behöver vara beredd att göra speciella anpassningar i delar av familjelivet.

Vad krävs för att bli familjehem?

De familjer som vi samarbetar med ska vara helt vanliga familjer med ovanligt stora hjärtan. Det är ofta en påfrestning och utmaning för familjelivet att öppna sitt hem för en person med AST som är i ett krångligt skede i livet. Av den anledningen är det viktigt att familjen är stabil och mogen och har en trygg bas att landa i. Det krävs också att man har ganska bra ordning på sitt vardagsliv, med såväl hem och hushåll som relationer. Ett nyfiket sinne och kreativt tänkande är också till stor nytta när man umgås med personer med AST. Och inte minst att man är snäll och vänlig.

Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i staden, i hus eller lägenhet. För att bli godkänd som familjehem intervjuas de vuxna i familjen i vad som kallas en djupintervju. Om det finns biologiska barn i familjen intervjuas även de i en lite kortare intervju. Tillsammans med den som genomförde intervjuerna går familjehemmen sedan igenom intervjusvaren och reflekterar över vad som kan vara styrkor och svårigheter i familjen. Registerutdrag hämtas från polis-, kronofogden, socialnämnd och försäkringskassan.

Godkännandet sker sedan av den kommuns socialnämnd som gör placeringen.

Hur blir man familjehem i Asphem?

Intresseanmälan kan göras till familjehemskonsulent Börje Lindberg på borje@luvab.se eller 070-697 42 17

Får man betalt för att vara familjehem?

Ja, det får man. Ersättningen består av två delar: En skattepliktig arvodesdel som är skattepliktig i sin helhet och en omkostnadsdel varav de första 5000 kr om året beskattas och resterande del är skattefri.
Familjehem inom Asphem får ett förhöjt arvode. Det beror på att familjer till unga med AST ofta får lägga mer tid på att förklara och anpassa vardagen än vad familjer till unga med typisk utveckling får.

asphem, asplöv